สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงาน Thai-BISPA Day 2023

3/11/2566 10:15:14น. 418
upiti

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นายวนิกร บัวแก้ว รักษาการแทนหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ร่วมงานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day 2023 และ AIMs Summit ในหัวข้อ Low Carbon Economy โดยภายในงานเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติ ระหว่างหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในกิจกรรมมีพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับหน่วยงานสมาชิกที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/11/2566 10:15:14น. 418
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน