ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

3/11/2566 11:07:53น. 563
#กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา #UPWECAN#UIGreen
          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามงาม แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาชนที่เข้ามารับบริการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
3/11/2566 11:07:53น. 563
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน