ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะ

6/11/2566 10:02:45น. 303
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน นั้น ณ ห้องประชุมเรือนบุญญตาล ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
6/11/2566 10:02:45น. 303
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน