ผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

6/11/2566 10:42:46น. 297
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารพบปะบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดทำแผ่นพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571 เพื่อให้การขับเคลือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
6/11/2566 10:42:46น. 297
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน