สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 21th SMST Open House)

6/11/2566 14:52:20น. 21426
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สโมสรนิสิตคณะแพทย์ 21th SMST Open House
     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 ( 21th SMST Open House) จัดขึ้นโดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์/ชมรมนิสิตนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนแพทย์และแพทย์ทหารทั่วประเทศ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การรับนิสิต แนวทางการเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมกำลังใจในการเข้าศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
6/11/2566 14:52:20น. 21426
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน