คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

8/11/2566 16:22:30น. 312
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) นายพงศธร ศิลาเงิน (ผู้ช่วยคณบดี) และหัวหน้าสำนักงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์กว่า 30 สถาบันจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์/สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/11/2566 16:22:30น. 312
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน