กองอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

9/11/2566 14:29:24น. 453
#กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPWECAN#UI Green
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ กองอาคารสถานที่ งานสวนและงานความปลอดภัย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคารเรียน ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความสวยงามงาม แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาชนที่เข้ามารับบริการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
9/11/2566 14:29:24น. 453
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน