คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

10/11/2566 9:30:59น. 476
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภายในงานประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรม Pharma Run 2023 2.กิจกรรมการประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดโครงการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 2 ทศวรรษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยภายในงานประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

1. ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม Pharma Run 2023 ซึ่งมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

    1) Chill run ระยะ 3 km.

    2) Fun Run ระยะ 5 km. 

    3) Mini Marathon ระยะ 10 km.

2. ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Systematic Review and Evidence Synthesis: Principle, Understanding and Implication."

    บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว

    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

    และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ

    อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมวลภาพกิจกรรม Pharma Run 2023 ติดตามได้ทาง Pharma Run Rx UP

———————————
วิสัยทัศน์ :
“องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล
โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching
culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart
Work  ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility  ความคล่องตัว
N:Networking  เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good
governance มีธรรมาภิบาล 
E:Empowerment  เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter
: @SUppharmacy
Youtube
: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail  :
up_pharmacy@up.ac.th
Phone  : 054-466666
ต่อ 3188  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์ ,วิจิตรศักดิ์ คำดี   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
10/11/2566 9:30:59น. 476
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน