วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)

11/11/2566 10:22:34น. 349
การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วม "การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำดังกล่าว
ในภาคเช้า เป็นการให้คำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (หมวด 1-3) และภาคบ่าย เป็นการให้คำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (หมวด 4-6) พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการรับรองสำนักงานสีเขียว และสรุปภาพรวมการให้คำปรึกษาโรงการสำนักงานสีเขียว
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
11/11/2566 10:22:34น. 349
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน