สถาบันนวตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนบ้านบัว สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผลักดันการพัฒนาให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสร้างสร

13/11/2566 10:26:32น. 394
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มีแนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงรวมทีมผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาข้อมูลจากผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่มีใจรักษ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณบ้านบัว โดยข้อมูลที่สำรวจในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จะนำไปพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน รายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ในด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เข้ามาเรียนรู้ กับ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา


           

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ /น.ส.ณัฐชา กิจจา/น.ส.วิไล จันทร์แก้ว/นายนพดล อำนวยพรเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
13/11/2566 10:26:32น. 394
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน