บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำผลงานทางวิชาการ เทคนิคการทำวิจัย งานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 11

13/11/2566 11:36:26น. 313
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 8-10 พฤสจิกายน 2566 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็นการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ เทคนิคการทำวิจัย งานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
13/11/2566 11:36:26น. 313
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน