สาขา CG คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 หัวข้อ “อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน”เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านการสร้างอัตลักษณ์สู่ชุมชน

13/11/2566 16:13:57น. 315
อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน
               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านการสร้างอัตลักษณ์สู่ชุมชน ณ ห้อง ICT1105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสวุรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/11/2566 16:13:57น. 315
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน