คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นการให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ต่อยอดการท่องเที่ยวจากชุมชนสู่ระดับสากล

14/11/2566 12:13:12น. 312
การให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา
        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานพญานาค ริมกว๊านพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็นการให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยวจากชุมชนสู่ระดับสากล ในพิธีเปิดกิจกรรม “แอ่วบ้านเฮา พะเยาน่าอยู่ Pleasant Phayao” บริการรถไฟฟ้าท่องเที่ยวเมืองพะเยา ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Reginal Development)
       โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้ได้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากการบูรณาการจากหลายภาคส่วน
        สำหรับบริการรถไฟฟ้านำเที่ยวจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองพะเยา เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 2 รอบ ได้แก่ เวลา 09.00 น. และ 13.30 น. ไม่จำกัดจำนวนคนขั้นต่ำ (แต่ไม่เกิน 12 คนต่อรถ 1 คัน) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม ของฝากของที่ระลึกภายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา อาคารอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao หรือโทร. 054-483908 และ 054-484070


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เทศบาลเมืองพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/11/2566 12:13:12น. 312
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน