สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการรับรองร้านยาคุณภาพ จากสภาเภสัชกรรม

14/11/2566 15:55:12น. 354
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการรับรองร้านยาคุณภาพ จากสภาเภสัชกรรม

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์

ผ่านการรับรองร้านยาคุณภาพ

จากสภาเภสัชกรรม ระยะเวลา 3 ปี

เลขที่รับรอง 2831/2566

วันที่รับรอง 3 พฤศจิกายน 2566

วิสัยทัศน์ :
"องค์กรที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในระดับอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2570""
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching
culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart
Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good
governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ

Website:http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter
: @SUppharmacy
Youtube
: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail :
up_pharmacy@up.ac.th
Phone : 054-466666
ต่อ 3188 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
14/11/2566 15:55:12น. 354
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน