คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) “แนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ”

20/11/2566 16:06:51น. 438
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) “แนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) “แนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ” เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง CE 14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐาน UP-PSF พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
20/11/2566 16:06:51น. 438
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน