กองอาคารสถานที่เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนากายภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

22/11/2566 13:38:37น. 362
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
           กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน       ผู้ช่วยอธิการบดี นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองอาคารสถานที่ จำนวน 38 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบ สิ่งก่อสร้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นางสาววัชราภรณ์ ใบยา ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และผู้ปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับกับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
22/11/2566 13:38:37น. 362
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน