ตัวแทนนิสิต ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46

23/11/2566 10:39:43น. 313
ตัวแทนนิสิต ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46

       ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายอดิสร จิวสืบพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 ที่จังหวัดกระบี่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเวทีที่เปิดให้ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

       โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Eeaat Thai   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
23/11/2566 10:39:43น. 313
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน