มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 "เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

23/11/2566 20:50:40น. 6916
กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา แนะแนวสัญจร ตลาดนัดหลักสูตร
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26
"เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา"
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

         ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการเข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรฯ ในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และหลักสูตรการศึกษาไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการการตัดสินใจเลือกหลักสูตร เลือกสาขาที่ตรงใจ ตามศักยภาพของผู้เรียน และที่สำคัญจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและประกอบวิชาชีพของแต่ละคนในอนาคตต่อไป

         โดยผู้เข้าร่วมตลาดนัดหลักสูตรฯ ประกอบด้วย นักเรียน คณาจารย์ ครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสุมิตรา อินทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
23/11/2566 20:50:40น. 6916
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน