บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองแก้ว เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

27/11/2566 13:04:05น. 187
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง หัวหน้างานแผนงาน พร้อมด้วยนายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานแผนงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมลชุมชนบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้เข้าพบนายบุญศรี ทองจักร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแก้ว หมู่ 13 เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมภายในชุมชน รวมถึงความต้องการในการพัฒนาของชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านหนองแก้ว ต่อไป     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/11/2566 13:04:05น. 187
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน