คณะ ICT ม.พะเยา นำหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ 2567 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจ

27/11/2566 17:41:00น. 394
UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567
        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ทางคณะฯ ได้นำผลงานจากฝีมือนิสิต อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รวมไปถึงหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” มาจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหุ่นยนต์ “น้องดินสอ” ได้ร่วมแจกแผ่นพับแนะนำหลักสูตรให้กับคุณครูและนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับชมบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงานคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
27/11/2566 17:41:00น. 394
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน