คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนวังเหนือ จ.ลำปาง

28/11/2566 10:00:49น. 264
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนวังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 41 คน โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติการ ได้แก่การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (การแบ่งเชลล์แบบไมโอชิส ทักษะเครื่องมือทางเคมีพื้นฐาน และระบบสมองกลฝังตัวสำหรับโดรงงานสิ่งประดิษฐ์)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    นายประจักร์ ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/11/2566 10:00:49น. 264
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน