กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาพายเรือเก็บขยะ” ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา

29/11/2566 11:49:10น. 365
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา UPWECAN
          วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 – 19.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม  กองอาคารสถานที่ นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะงานลอยกระทงร่วมกับกองกิจการนิสิต โดยเป็นผู้ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้กับนิสิตจิตอาสา และร่วมเก็บขยะบริเวณกว๊านพะเยา ทั้งนี้ กองอาคารสถานที่ ให้ความอนุเคราะห์รถโดยสารสวัสดิการ NGV จำนวน 2 คัน เพื่อนำนิสิตจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
29/11/2566 11:49:10น. 365
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน