คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กและเยาวชน

29/11/2566 16:55:58น. 8495
MIDL
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และภาคีเครือข่าย ในการเสริมสร้างพลังพลเมืองเด็กเยาวชน ร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน และองค์กรในชุมชน/ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลให้แก่เยาวชน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษา การพัฒนาเมือง/สังคมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นเมืองสำหรับทุกคน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
29/11/2566 16:55:58น. 8495
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน