คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Love Yourself

29/11/2566 22:40:16น. 474
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ  Love Yourself ควบคุมดัชนีมวลกาย Body Mass index (BMI Challenge ปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Love Yourself ควบคุมดัชนีมวลกาย Body Mass index (BMI Challenge ปีที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/11/2566 22:40:16น. 474
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน