คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office

30/11/2566 14:59:41น. 277
สำนักงานสีเขียวGreenOffice
         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับวิทยากรและเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้ง ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร, ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ และดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมรับฟังและแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
         ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “สำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด” เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลสำนักงานสีเขียว ให้มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และทราบหลักเกณฑ์การประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมเพื่อทดสอบความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน 6 หมวด จากนั้นให้ผู้รับผิดชอบทั้ง 6 หมวด รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนของแต่ละหมวด      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
30/11/2566 14:59:41น. 277
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน