นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

1/12/2566 10:28:11น. 432
นิสิตวิศวกรรมโยธา มพ. เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

       เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (อุโมงค์แม่กา) ซึ่งภายในโครงการได้รับเกียรติจาก บริษัท ไรท์ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายสรุปภาพรวมการโครงการก่อสร้างอุโมงค์แม่กา และแบ่งนิสิตออกเป็น 2 กลุ่มในการเยี่ยมชมการก่อสร้างอุโมงค์ทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/12/2566 10:28:11น. 432
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน