อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

1/12/2566 10:45:58น. 343
อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ภายในคณะนำนิสิตเข้าพบ ดังนี้

     นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดการจำลองสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CARLA Contest 2023) และรางวัล Special Award ทางด้าน Safety ขับขี่ปลอดภัย ได้แก่

นางสาวกมลพร ฟองสมุทร

นายณัฐวัฒน์ เลิศเตชะพัฒน์

นายจักรรัตน์ ทรวงสิงห์

     นิสิตที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 ได้แก่ นายกรชวัล เฌอมือ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

     นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ Popular vote การแข่งขัน Construction Cost Estimation using BIM 2023 ได้แก่

นายวริทธินันท์ วรรณเลิศ

นายศิวกร ใหม่ธิมา

นายกฤษฎา ไชยโย

นายบารมี เขตปิยรัตน์

นายวรกร วงเวียน

นายกฤษณพัฒน์ รัฐวัช

นางสาวกมลลักษณ์ แขมคำ

นายธีระพันธ์ นาสวน

นางสาวพรปวีณ์ ชัยแก้ว

     ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตและขอบคุณนิสิตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตรุ่นต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
1/12/2566 10:45:58น. 343
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน