คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมออกบูธในมหกรรม Thailand Multiverse TCAS EXPO 2023 ณ จังหวัดขอนแก่น

4/12/2566 9:10:41น. 2995
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมออกบูธในมหกรรม Thailand Multiverse TCAS EXPO 2023 ณ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันกวดวิชา J knowledge

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา และ ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกบูธในมหกรรม Thailand Multiverse TCAS EXPO 2023 ซึ่งจัดโดยสถาบันกวดวิชา J Knowledge  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.medsci.up.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 6228 หรือติดต่อผ่านเฟซบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุวัฒน์ คำลือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
4/12/2566 9:10:41น. 2995
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน