มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

4/12/2566 11:01:01น. 538
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา งานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา ให้การต้อนรับ คุณลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยพเยาเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิเทศสัมพันธ์ /นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
4/12/2566 11:01:01น. 538
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน