รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง Ultrasound ความถี่สูง (Phacoemulsification) และใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย

7/12/2566 11:06:05น. 551
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานคุณภาพแห่งล้านนาตะวันออก #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัด

สลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงUltrasound ความถี่สูง (Phacoemulsification) และใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย

รายแรกของโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ จักษุแพทย์ ผู้ทำการผ่าตัด และ

ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ถือเป็นความสำเร็จของโรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลที่ได้ดำเนินการ

ผ่าตัดผู้ป่วยในครั้งนี้ 

โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขยายการให้บริการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง Ultrasound

ความถี่สูง (Phacoemulsification) และใส่เลนส์แก้วตาเทียม แก่ผู้ป่วย โดยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ เครื่องมือการผ่าตัดดังกล่าว ได้รับการบริจาคจากมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
7/12/2566 11:06:05น. 551
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน