อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร พบศิษย์เก่าและผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ณ ประเทศกัมพูชา

8/12/2566 18:17:55น. 825
กองบริการการศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร
พบศิษย์เก่าและผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีกำปง
สปือ ณ ประเทศกัมพูชา

          วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา ในฐานะผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี Dr. Bunhe Harth รองผู้อำนวยการพร้อมคณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ให้การต้อนรับ


          ในการมาเยือนในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฯ และได้พบปะพูดคุยกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพะเยาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ดังกล่าว และกลับไปเป็นอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือ
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน แบ่งเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ 12 คน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาด้วยสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย จำนวน 52 คน ซึ่งได้กลับมาทำงาน ณ ประเทศกัมพูชา สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างยิ่ง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุมิตรา อินทะ   
เพิ่มข่าวโดย :   sumittra.in@up.ac.th   
8/12/2566 18:17:55น. 825
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน