คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The joint international conference on applied physics and materials applications (ICAPMA 2023

10/12/2566 9:59:00น. 427
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The joint international conference on applied physics and materials applications (ICAPMA 2023) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Graden cliff resort and spa พัทยา ชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับมอบโล่ที่ระลึกในนามเจ้าภาพร่วม และยังนำทีมนักวิจัยของคณะฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์ 2 ท่าน และนิสิตอีก 3 ท่าน ซึ่งในงานนี้มีนักวิจัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและนานาชาติกว่า 300 ท่าน โดยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง จะถูกคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนำต่อไป  


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
เพิ่มข่าวโดย :   Pimpilar.ch@up.ac.th   
10/12/2566 9:59:00น. 427
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน