วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)ครั้งที่2

15/12/2566 9:06:02น. 197
การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)ครั้งที่2
วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม "การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office) ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำดังกล่าว ณ ห้องประชุม L807 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings
ในภาคเช้า เป็นการนำเสนอและการให้คำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (หมวด 1-3) และภาคบ่าย เป็นการนำเสนอและการให้คำแนะนำการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (หมวด 4-6) พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการรับรองสำนักงานสีเขียว และสรุปภาพรวมการให้คำปรึกษาโรงการสำนักงานสีเขียว
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
15/12/2566 9:06:02น. 197
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน