มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 27 ธันวาคม 2566

27/12/2566 16:50:28น. 680
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
              วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดพะเยา โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงหน่วยงานในจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
         โดยก่อนหน้านี้ ทีมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสำรวจสถานที่ และประชุมร่วมกับทางจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งการจัดประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา เบื้องต้นกำหนดประชุมในระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.2567 ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมในการเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนาจังหวัดเพื่อเตรียมการเสนอในที่ประชุมครม.ต่อไป


         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
27/12/2566 16:50:28น. 680
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน