กองอาคารสถานที่ ‘‘ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ’’ และทำบุญสำนักงานกองอาคารสถานที่

2/1/2567 9:58:53น. 256
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร กองอาคารสถานที่ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ ’’ และทำบุญสำนักงานกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรกองอาคารสถานที่ ณ สำนักงานกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารหอประชุมพญางำเมือง วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องสำนักงานกองอาคารสถานที่ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ โดยรับฟังการบรรยาย เรื่องหลักการนำคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ITA ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้บุคลาการพร้อมด้วยลูกจ้างส่วนงานร่วมกิจกรรมพร้อมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานกองอาคารสถานที่ อาคารหอประชุมพญางำเมือง


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
2/1/2567 9:58:53น. 256
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน