คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

9/1/2567 9:59:57น. 156
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 5 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน มีบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวน 96 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการทำบุญสืบชะตาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และช่วงเย็นมีกิจกรรมเกมส์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้การทำงาน มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเป็นหนึ่งเดียวได้ และมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกว่า 60 รางวัล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นัทธพงศ์ สุภากร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
9/1/2567 9:59:57น. 156
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน