กองอาคารสถานที่ ต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานด้านระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

9/1/2567 16:23:14น. 161
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา ต้อนรับคณะนิสิตชั้นปีที่ 3 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 89 คน เพื่อศึกษาดูงาน และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ดังนี้ 1.ระบบ GIS 2. สายส่งระบบไฟฟ้า 115 kV 3. สายส่งระบบไฟฟ้า 22 kV 4. หม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีนายธนวิชญ์ ศรีดวงคำ และนายอธิวัฒน์ แซ่เอี้ยว วิศวกรไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ให้ความรู้แก่นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในครั้งนี้


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อธิวัฒน์ แซ่เอี้ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
9/1/2567 16:23:14น. 161
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน