ม.พะเยา ได้รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566

11/1/2567 22:46:05น. 845
รับรางวัลผลงานสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำปี 2566


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/1/2567 22:46:05น. 845
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน