คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นปรีคลินิก (preclinic tournament)

12/1/2567 15:39:16น. 91
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา นิสิตแพทย์
      วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นปรีคลินิก (preclinic tournament) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ทั้ง 3 ชั้นปี ได้มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ระหว่างชั้นปี ฝึกการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์นำความรู้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 มาใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาวิชาการ เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อให้นิสิตมีทักษะในการฝึกทำข้อสอบที่มีแนวทางอ้างอิงจากสถาณการณ์ผู้ป่วยที่พบได้จริงในชั้นคลินิก ณ อาคารพิเคราะห์โรค ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นปรีคลินิก (Anatomy Physiology Pathology Pharmacology) แบ่งทีมตามสายรหัสของนิสิตแพทย์ มีจำนวน 20 สายรหัส ซึ่งผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
     1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รหัสสายที่ 18
     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รหัสสายที่ 8
     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รหัสสายที่ 13
     4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ รหัสสายที่ 12 รหัสสายที่ 11 และ รหัสสายที่ 10


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
12/1/2567 15:39:16น. 91
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน