มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจการรับผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

12/1/2567 15:44:11น. 78
ปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยาโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นายแพทย์ภาษา สุขสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจการรับผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม
----------------------------------------------------------
🌐Website กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline


ภาพ :   วทบ.34   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
12/1/2567 15:44:11น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน