มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อสำรวจสถานที่ และประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา

15/1/2567 11:36:12น. 213
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN

          วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการสำรวจสถานที่ และประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา       

facebooktwitterline


ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางประภาพร ศรีวิราช   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
15/1/2567 11:36:12น. 213
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน