งานคุณภาพนิสิต คณะ ICT จัดโครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนร่วม

15/1/2567 13:41:44น. 108
โครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานคุณภาพนิสิต ลงพื้นที่ชุมชน จัดโครงการ ICT จิตอาสาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตนเองในด้านการมีจิตอาสาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจัดขั้นระหว่างวันที่ 12 –14 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน ภายในโครงการมีนิสิตสโมสรนิสิตคณะร่วมทำความสะอาด ฟื้นฟู ซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่น และทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน เป็นต้น
         โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เดินทางร่วมเป็นกำลังใจให้กับนิสิตที่ร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ และของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับโรงเรียน โดยมีนายธีระพงษ์ สุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ พร้อมคณะครู เป็นผู้รับมอบ และร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ร่วมกันทาสีผนังห้องน้ำ และอาคารในโรงเรียน
           นอกจากนี้ทางสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับน้อง ๆ นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมสนุก สร้างรอยยิ้ม และสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/1/2567 13:41:44น. 108
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน