นิสิตสาขา DSA คณะ ICT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Beyond Coding ระดับประเทศ

15/1/2567 15:26:35น. 79
โครงการ Beyond Coding
         ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงศ์ อินปั๋น และนายภิสิทธิ์ กาทองทุ่ง นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Beyond Coding เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Building Coders ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่องมือสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัย นวัตกร และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรามา 9 กรุงเทพมหานครฯ
          ซึ่งมีขั้นตอนการเข้าร่วมแข่งขัน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรก Online Training 10 วิชา 10 ชั่วโมง และทำการสอบ โดยมีผู้เข้าร่วม 528 คน จากนั้นขั้นตอนที่ 2 Intensive Onsite Training เข้าร่วมอบรม 7 วัน มี 6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ขั้นตอนที่ 3 Pitching ให้จับกลุ่ม 5 คน ทำการ pitch กับองค์กร 6 องค์กรที่เข้าร่วม เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กร ขั้นตอนที่ 4 Industry Training 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบทำงานกับ 6 องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการ และขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะของโครงการโดยเกณฑ์การตัดสินมาจากผลงานที่ไปฝึกงานและการนำเสนอผลงาน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/1/2567 15:26:35น. 79
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน