คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมหารือกับเทศบาลตำบลเชียงม่วน จ.พะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ความเหลื่อมล้ำ

15/1/2567 15:46:15น. 7346
ปัญหาเชิงพื้นที่
15 มกราคม 2567 คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือกับนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชนจำนวนกว่า 190 ครัวเรือนในพื้นที่ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภายใต้แนวทางการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐลักษณะหนึ่ง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการขับเคลื่อนโครงการ ”บ้านมั่นคง“ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ”พอช.“


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
15/1/2567 15:46:15น. 7346
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน