คณะผู้บริหารคณะวิทยาศสาสตร์ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

15/1/2567 16:11:40น. 198
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบ นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพิจารณาเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
15/1/2567 16:11:40น. 198
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน