คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4

16/1/2567 2:58:55น. 94
ร่วมกิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4
วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ ร่วมกับ คณะพันธมิตร ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านสุนทรียภาพ เพื่อให้นิสิตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับนิสิต กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนิสิตของทั้ง คณะ การแสดงวงดนตรีและขับร้องของนิสิต การแสดงนาฏยกรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน การประกวดรำวงย้อนยุค การออกร้านขายสินค้าและอาหารของนิสิต ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
16/1/2567 2:58:55น. 94
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน