วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม “UP BOOK FAIR 2024” มหกรรมหนังสือเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

17/1/2567 10:07:24น. 58
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม “UP BOOK FAIR 2024” มหกรรมหนังสือเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
     วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการ UP Book Fair 2024 มหกรรมหนังสือเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 จัดโดยศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรรมการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ บริเวณชั้น G อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธจำหน่ายหนังสือและเลือกซื้อหนังสือผ่านระบบเครดิตเลือกซื้อหนังสือ โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อหนังสือรวมถึงทรัพยากรสารสนเทศอื่นเข้าศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/1/2567 10:07:24น. 58
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน