คณะ ICT จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ www.pyhill.com” ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปพื้นที่สูง

19/1/2567 12:22:44น. 46
เว็บไซต์ www.pyhill.com
         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ www.pyhill.com” ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID : Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาเว็บแพลตฟอร์มออกแบบลายกราฟิกสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ พัฒนาลายกราฟิกที่เกิดจากอัตลักษณ์ของกลุ่มราษฎรพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากลวดลายอัตลักษณ์ของกลุ่มราษฎรพื้นที่สูง และเพื่อประเมินและศักยภาพในการนำลวดลายต่าง ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้และของที่ระลึก ณ ห้อง CITCOMS Smart Training Room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับและเปิดการอบรมฯ จากนั้นคุณสุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราษฎรพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดพะเยา
      ซึ่งมีนายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
19/1/2567 12:22:44น. 46
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน