นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower และโรงแรม Prince Theatre Heritage Stay กรุงเทพมหานคร

21/1/2567 10:46:15น. 51
นิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าศึกษาดูงาน lebua at State Tower และโรงแรม Prince Theatre Heritage Stay กรุงเทพมหานคร
     วันที่ 13 มกราคม 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ชวลีย์ ณ ถลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ พร้อมด้วยนิสิต เข้าศึกษาดูงาน 2 แห่ง ดังนี้
     1. โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ (เลอบัวแอทสเตททาวเวอร์) ระดับ 5 ดาว พร้อมห้องอาหารระดับ 2 ดาวมิชลิน 2 ห้อง ตั้งอยู่ภายในตึกที่สูงเป็นอันดับสองของกรุงเทพฯ โดยมี คุณนิตยา พงศ์เลิศวรกานต์ Room Division Manager (Housekeeping) โรงแรมเลอบัว แอสสเตททาวเวอร์ เป็นวิทยากรและพาชมโรงแรม
     2.. โรงแรม Prince Theatre Heritage Stay เดิมโรงภาพยนตร์ไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี (ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง) และ Luk Hostel ที่โด่งดังในสำเพ็ง ชื่อเดิม ปรินซ์ รามา ในช่วงถัดมาจึงได้ถูกบูรณะปรับปรุงใหม่

     ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามรายวิชายุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจที่พัก ของนิสิตปริญญาเอก และรายวิชาการจัดการธุรกิจที่พักสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ ของนิสิตปริญญาโท ดังนี้
     1. แนวทางในการพัฒนาและระบบการจัดการธุรกิจที่พักรูปแบบต่างๆ ในการให้บริการของที่พักแรม การบริหาร คุณภาพการให้บริการ พฤติกรรมและรูปแบบการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว หลักการในการวางยุทธศาสตร์การตลาด เพื่อส่งเสริมสถานที่พักแรม และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของการดำเนินธุรกิจที่พักแรมในยุคดิจิทัล
     2. การจัดการธุรกิจที่พัก สำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบของธุรกิจที่พัก การสร้างตราสินค้าให้ที่พัก การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ที่พัก และการดำเนินธุรกิจเสริมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ที่พัก

#ศึกษาดูงาน #upcm
#universityofphayao
#SDG4 #SDG17
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/1/2567 10:46:15น. 51
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน