อาจารย์สาขา CG คณะ ICT นำผลงาน “โอฆะนคร” จัดนิทรรศการในโครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22/1/2567 10:57:58น. 52
โอฆะนคร
         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ร่วมจัดการจัดแสดงนิทรรศการในการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ โครงการ “สถาปัตย์นิทรรศน์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลงานที่นำไปจัดแสดง คือ “โอฆะนคร” การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดผลไม้กวนรักบ้านเกิด จังหวัดพิจิตร “Okha Nakorn” Packaging Design for Local Fruits Loving Candy, Phichit Province มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ชุดผลไม้กวนรักบ้านเกิดจากการนำหลักคิด “แวดล้อม คือ ตัวตน” โดยการใช้สิ่งแวดล้อมและเรื่องราวต่าง ๆ ในพื้นที่มานำเสนอเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดพิจิตรบนบรรจุภัณฑ์ ว่ามีความเด่นเฉพาะอย่างไร มีเรื่องราวความเป็นมาที่มากกว่าตำนานเมืองชาละวัน ซึ่งผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ของฝากที่สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้ท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และช่วยให้ผู้คนได้รู้จักจังหวัดพิจิตรในมุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิจิตร โดยเน้นการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่วัฒนธรรมความเป็นมาของท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยนำเสนออัตลักษณ์เหล่านี้ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดผลไม้กวนรักบ้านเกิด โดยใช้ลักษณะเด่นของวิถีชุมชนต่าง ๆ นำมาถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นการสะท้อนตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่คู่ท้องถิ่นยาวนาน ซึ่งอันเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนนั้น มีโอกาสได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของชุมชน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเชิงสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ให้อยู่ร่วมกับสินค้าและบริการในยุคปัจจุบันได้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ศุลีพร คำชมภู   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/1/2567 10:57:58น. 52
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน